Contacto

Ayuntamiento de Turtzioz
Avda. Lehendakari Agirre, 51
48880 Turtzioz - Bizkaia
Teléfono: 946 809 040
Fax: 946 109 414
E-mail: ayto.turtzioz@bizkaia.org