Udala

 
2008ko Etekinak
Kontzeptua Etekina
 1. Kapitulua : Zuzeneko zergak  59.700,00
 2. Kapitulua : Ez-zuzeneko zergak  20.000,00
 3. Kapitulua : Tasak eta beste etekinak  52.050,00
 4. Kapitulua: Banku bidezko transferentziak  708.683,00
 5. Kapitulua : Ondare-etekinak  189.363,42
 7. Kapitulua : Kapitalaren transferentziak  143.855,19
 Etekinak guztira:  1.173.651,61

 

 

2008ko Gastuak
Kontzeptua Gastua
 1. Kapitulua : Langileen gastuak  368.910,00
 2. Kapitulua: Gastu korronteak  417.947,00
 4. Kapitulua : Banku bidezko transferentziak  170.575,00
 6. Kapitulua : Erreal Inbertsioak  216.219,61
 Gastuak guztira:  1.173.651,61