Turtzioz ingurugiroarekin

Udalsarea 21

okiko Agenda 21 egitasmoaren helburua Udalean plan estrategiko bat garatzea da. Plan estrategiko honek udalerriko ingurumen, ekonomia eta gizarte politikak ezarri nahi ditu, baina irizpide iraunkorren bidez. Izan ere, udalerriko ordezkari politiko, teknikari, agente eta bizilagunok aspaldi ikusi genuen plan honen beharra.

Hau dela eta, 2002. urtean Turtziozko Udalak Ihobe eta Enkartur elkarteekin batera hitzarmen bat sinatu zuten, Tokiko Agenda 21 egitasmoa ezarri ahal izateko.

Zuhaitz batl Turtziozko ikuspegi panoramikoa Behi bat mendian

Tokiko Agenda 21 ezartzeko urratsak

a) Ekonomia, gizarte eta ingurumen diagnostikoa

Diagnostiko honek ekonomia, gizarte eta ingurumen alorreko egungo egoera eta udalerriaren tendentziak batzen ditu. Honetaz gaiz, herritarren partaidetzako foroak proposatutako, eta geroago, Ekintza Planean islatutako helburuak ere biltzen ditu.

Informazio gehiagorako: Diagnostikoa

b) Garapen iraunkorreko ekintza plana

Turtziozko Udalako partaide gehienen adostasuna duen Ekintza Planak iraunkorragoa den udalerria garatu nahi du. Horregatik, Tokiko Agenda 21 egitasmoa ezartzeko Ekintza Plana ezinbestekoa da. Gainera, udalerriak uste du Ekintza Planak iraunkortasuna bultzatuko duten bestelako planak gauzatzen ere lagunduko duela. Eta plan hauek guztiak Turtzioztarren egungo eta etorkizuneko bizitza kalitatea hobetuko dute, dudarik gabe.

Turtziozko Udal Ekintza Planaren edukien deskribapen zehatza izateaz gain, jarduera ildo eta adierazleen azalpen eta argibideak ere baditu.

Informazio gehiagorako: Ekintza plana

  • Udalsarea 21
  • Ihobe
  • Bizkaiko Foru Aldundia
  • Eusko Jaurlaritza – Ingurumen Saila